Beletrie a poezie


Beletrie

Lámete si hlavu s tím, co všechno se schovává za pojmem beletrie? Termín, který pochází z francouzského belles-lettres, původně označoval veškerou uměleckou literaturu. V jednom období se jí přezdívalo také literatura krásná, protože zahrnovala i poezii a drama. A dnes? Když si ve slovníku cizích slov nalistujeme tu správnou stránku, dozvíme se, že beletrie reprezentuje umělecká slovesná díla. Tak, a jsme zase na začátku. Možná stačí jen říct, že je to něco, co každý člověk potřebuje ke životu. Jsou to příběhy, díky kterým nahlížíme do jiných světů. Jsou to poučení, která formují naše skutečné životy, jsou to hrdinové, díky kterým možná budeme lepší nebo porozumíme lépe svému okolí. Beletrie má kouzelnou moc, díky které probouzí emoce, pocity a naše vědomí. Seznamte se s největšími příběhy světové nebo české beletrie. Objevujte literární historii kousek po kousku, od Platóna, příběhů Dalimilovy kroniky nebo světoznámých Shakespearových sonetů. Zdá se vám to jako velké sousto? Začněte zlehka - u současné literatury.

Poezie

Poezie je vedle prózy a dramatu základním druhem literatury. Autor toho druhu umění je označován za básníka, resp. básnířku. Jedná se o jazykové dílo, které se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých prostředků. Dnes nepovažujeme za poezii všechna díla, která splňují popsané znaky (např. rituální texty, středověké vědecké texty, některá staroasijská díla, reklamní slogany atp.). Zrovna tak ale existují díla, která nesplňují některé, nebo dokonce i žádné tyto znaky, přesto jsou označována jako poezie - jedná se především o báseň v próze.