Theoretical and practical bases of lump anthracite use in blast furnace smelting

Theoretical and practical bases of lump anthracite use in blast furnace smelting. Dionat (FL-P Chernyavsky DA), Kryvyi Rih: 2016. - 313 p.

Теоретичні та практичні основи використання кускового антрациту в доменній плавці. Дионат (ФЛ-П Чернявский Д.А.), Кривий Ріг: 2016. - 313 с.

Original Russian Text © V.P. Lyalyuk, Y.G. Tovarovskiy, D.A. Kassim, I.A. Lyachova

The publication is assigned with a DOI number: https://doi.org/10.46489/L0152017OP2020

ISBN 978-617-7250-66-0

Серед актуальних завдань, що стоять перед металургами України, найбільш важливе значення має зниження собівартості металопродукції за рахунок зменшення енергетичних витрат на її виробництво. Це може бути досягнуто тільки за умови істотного підвищення ефективності доменного виробництва як найбільш енергоємного переділу в металургії. В умовах ринкової економіки при динамічній зміні цін на паливо необхідно мати широкий арсенал технологій заміщення коксу різними енергоносіями, що дозволяють на кожному відрізку часу реалізувати найбільш ефективний варіант. Однією із таких ефективних технологій є заміщення коксу сирим кусковим антрацитом, який завантажують через колошник доменної печі за звичайною схемою подачі всіх шихтових матеріалів.

Книга призначена для широкого кола фахівців чорної металургії та суміжних з нею галузей, а також студентів вищих навчальних закладів металургійного, економічного та управлінського профілю.

DOWNLOAD

0,00 Kč