ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Кривий Ріг, березень 2024 р.)/ Редкол.: Л.М. Варава, А.Ю. Шахно та ін. Oktan Print - Prague. 2024. - 235 с.

У збірнику представлено тези доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка та менеджмент сучасних організацій: проблеми теорії та практики», проведеної за ініціативою кафедр менеджменту і адміністрування та економіки, організації та управління підприємствами Криворізького національного університету. Науковці ставлять і вирішують актуальні завдання, пов'язані із сучасним економічним станом держави, розвитком теорії та практики економіки і менеджменту та підвищенням на цій основі конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому й міжнародному ринках.

Збірник може бути корисним для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців-практиків.

e-book ISBN 978-80-88618-54-6 (CZ)

e-book ISBN 978-617-8045-90-6 (UA)

The publication is assigned with a DOI number: 10.46489/ETMSO24-04

The paper version of the publication is the original version. The publication

is available in electronic version on the website:

www.oktanprint.cz/p/ekonomika-ta-menedzhment-suchasnyh-organizacii-24

DOWNLOAD

0,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy