NAKLADATELSTVÍ

Jakou práci provádíme

1) Psaní z rukopisu. Jestliže váš text je ručně psaný, přepíšeme váš text do počítače.

2) Úpravy textu. Editor s filologickým vzděláním přečte vaši knihu, věnuje pozornost nesprávným změnám řeči, nepřesnostem v zápletce a pravopisným chybám. Poslední slovo bude vždy vaše: pouze vy přijmete nebo nepřijmete komentáře editora.
3) Překlad vaší knihy:
- z ruštiny do češtiny, angličtiny, němčiny a ukrajinštiny;
- z ukrajinštiny do češtiny, angličtiny, němčiny a ruštiny;
- z češtiny do ruštiny, angličtiny, němčiny a ukrajinštiny;
4) Umělecký design publikace. Černobílé a barevné ilustrace pro knihy jakéhokoli tématu. A to jak na papíře, tak i tvorba počítačové grafiky.
5) Design stránek knihy. Před zahájením práce na rozvržením knihy, vypracujeme a dohodneme se na designu záhlaví, zápatí, stránek a výběru písem.
6) Rozvržení knihy pro tisk.
7) Výtisk zkušebního exempláře knihy.
8) Korektura zkušebního výtisku knihy společně s autorem.
9) Přidělávání indexu ISBN, indexu DOI (pro vědecké práce), ochranné známky, autorské známky.
10) Provádíme povinné rozesílání. Kopie knihy zasíláme do České národní knihovny a na další povinné poštovní adresy.
11) Vytvoření elektronické verze knihy ve formátech epub, fb2, mobi.
12) Distribuce vašich publikací:
- Prostřednictvím NAŠEHO OBCHODU ONLINE v tištěné i elektronické podobě;
- internetové obchody v Rusku, České republice, Německu (včetně největšího evropského knihkupectví online);
Se všemi autory, kteří s námi spolupracují, uzavíráme smlouvy o vydání a distribuci děl. V každém případě budete chráněni z právního hlediska.
a nakonec...
Nemusíte si šetřit peníze na náklad vaší knihy. Po korektuře zkušebního výtisku si stačí objednat rozesílané výtisky pro knihovny! Další dotisk výtisku k prodeji probíhá po přijetí objednávky. To znamená, že tiskneme na vyžádání od 1 (jednoho!) výtisku!

Chcete nás kontaktovat?