ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Кривий Ріг, листопад-грудень 2022 р.)/ Редкол.: Л.М. Варава, А.Ю. Шахно та ін. Oktan Print - Prague. 2022. - 250 с.

The publication is assigned with a DOI number: 10.46489/ETMSO23-03

The paper version of the publication is the original version. The publication is available in electronic version on the website: www.oktanprint.cz/p/global-economy-ua

ISBN 978-80-88415-92-3  (E-book)

У збірнику представлено тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка та менеджмент сучасних організацій: проблеми теорії та практики», проведеної за ініціативою кафедр менеджменту і адміністрування та економіки, організації та управління підприємствами Криворізького національного університету. Науковці ставлять і вирішують актуальні завдання, пов'язані із сучасним економічним станом держави, розвитком теорії та практики економіки і менеджменту та підвищенням на цій основі конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому й міжнародному ринках.

Збірник може бути корисним для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців-практиків.

DOWNLOAD

0,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy