Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо енергетичних та соціально-економічних проблем України

Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо енергетичних та соціально-економічних проблем України: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25-26 березня 2021р.). - м. Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, 2021. - 161 с.

The publication is assigned with a DOI number: https://doi.org/10.46489/iazpur-08

The publication is available in electronic version on the website: https://www.oktanprint.cz/p/information-analytics-decision-support

У збірнику представлено тези наукових докладів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо енергетичних та соціально-економічних проблем України»: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25-26 березня 2021р.). Розглянуто удосконалення обліково-аналітичного забезпечення підприємницької діяльності та науково-технічні основи розв'язання проблем енергозбереження. Проаналізовано роль державної економічної політики в забезпеченні розвитку підприємництва та стабілізації економіки. Значну увагу приділено проблемам прийняття управлінських рішень відновлювання економіки України в умовах Covid-19.

Матеріал супроводжується необхідними статистичними аналітичними даними, ілюстраціями. Даний збірник доповідей має науково-практичне значення й розраховано на магістрів, аспірантів економічних, технічних спеціальностей, викладачів, наукових працівників та менеджерів, які займаються дослідженнями проблем розвитку статистики, обліку, оподатування та аудиту в умовах глобалізації й енергозбереження в Україні та світі.

ISBN 978-80-88415-19-0 (eBook)

DOWNLOAD

0,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy