МАКРОЕКОНОМІКА: теорія і практика

Макроекономіка: теорія і практика: Підручник. // За загальною редакцією В. Кулішова - Кривий Ріг: OKTAN PRINT, 2021. - 272 с.

В підручнику викладені основні теоретичні проблеми макроекономічного аналізу. Підручник має системний характер, він укладений за нормативною програмою курсу «Макроекономіка», яка викладається студентам економічних спеціальностей, забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного та практичного. Розділи підручника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, формули, розрахунки, тести, проблемні ситуації, практичні задачі та методику їх вирішення. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал чи самостійно оволодіти ним.

The publication is assigned with a DOI number: 10.46489/MTIPU-03

ISBN 978-80-88415-03-9 (Print) 

ISBN 978-80-88415-04-6 (E-book)

You can download the book for free by clicking on the button 

DOWNLOAD

0,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy