МІКРО- МАКРОЕКОНОМІКА: теорія і практика

Мікро- макроекономіка: теорія і практика:Підручник. // За загальною редакцією О. Хамідова, В. Кулішова - Prague: Oktan Print, 2022. - 606 с.

В підручнику викладені основні теоретичні проблеми мікро-макроекономічного аналізу. Підручник має системний характер, він укладений за нормативною програмою курсу «Мікроекономіка» та «Макроекономіка», які викладаються студентам економічних спеціальностей, забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного та практичного. Розділи підручника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, формули, розрахунки, тести, проблемні ситуації, практичні задачі та методику їх вирішення. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал чи самостійно оволодіти ним. Розраховано на викладачів, студентів, аспірантів факультетів та відділень економічного напрямку. Може бути використаний в системі післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації практиків. Може бути корисним для учнів академічних ліцеїв, коледжів економічного профілю, а також для всіх, хто цікавиться економікою та робить перші кроки в її вивченні.

The publication is assigned with a DOI number: 10.46489/MMTIPUUA-02

The paper version of the publication is the original version. The publicationis available in electronic version on the website: www.oktanprint.cz/p/makromikroekonomic-theory-ukr

ISBN 978-80-88415-74-9 (Print)

ISBN 978-80-88415-75-6 (E-book)

You can download the book for free by clicking on the button

DOWNLOAD

0,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy