Оперативний контроль та управління якістю при розробці залізорудних родовищ

Оперативний контроль та управління якістю при розробці залізорудних родовищ. - Prague: OKTAN PRINT, 2021-144 с.

У навчальному посібнику наведено технічні характеристики сучасних приладів та систем, що використовуються для оперативного контролю при розробці родовищ залізних руд, розглянуто їх структуру, наведено математичні моделі процесів управління якістю рудних вантажопотоків та представлено методику обґрунтування періоду опробування.

Навчальний посібник може бути використаний при викладанні курсів «Управління якістю мінеральної сировини» та «Якість залізорудної сировини» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 184 «Гірництво» за освітньо-професійною програмою «Відкриті гірничі роботи» (денна, заочна та перехресна форми навчання), а також для аспірантів та інженерно-технічних робітників гірничо-видобувних та переробних підприємств.

The publication is assigned with a DOI number: 10.46489/OKTUJ-11

ISBN 978-80-88415-28-2 (Print)

ISBN 978-80-88415-29-9 (E-book)

You can download the book for free by clicking on the button DOWNLOAD

0,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy