ОСИП МАКОВЕЙ: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ

Осип Маковей: Життя і творчість. Посібник / Н. М. Гаєвська, Л. Б. Стрюк, О. В. Пилипей, Г. Ф. Семенюк; наук. ред., передмова Г. Ф. Семенюка, відп. ред. Н. М. Гаєвська. - Вид. 2-е, виправлене і доповнене - Prague: OKTAN PRINT s.r.o., 2020. - 476 с.

The publication is assigned with a DOI number: https://doi.org/10.46489/OMGT

ISBN 978-80-907863-1-8

Пропоноване видання є спробою відтворити життя і творчість одного з визначних майстрів українського слова кінця ХІХ - початку ХХ століття Осипа Степановича Маковея (1867 - 1925) - поета, прозаїка, літературного критика, перекладача, публіциста, педагога, громадського діяча.

У книжці подається докладна біографія письменника та бібліографія. Видання охоплює численні позиції щодо рецепції малих епічних форм та поетичних творів у художній спадщині митця, а також розглядаються маловідомі й зовсім невідомі сучасному читачеві матеріали, взяті з архівів, які дають змогу по-новому оцінити життя й творчість Осипа Маковея.

Для студентів та викладачів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, вчителів, для тих, хто цікавиться духовним багатством українського народу.

DOWNLOAD

0,00 Kč

This item is free. You can download it by clicking on the "Download" button