ОСИП МАКОВЕЙ: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ

Осип Маковей: Життя і творчість. Посібник / Н. М. Гаєвська, Л. Б. Стрюк, О. В. Пилипей, Г. Ф. Семенюк; наук. ред., передмова Г. Ф. Семенюка, відп. ред. Н. М. Гаєвська. - Вид. 2-е, виправлене і доповнене - Prague: OKTAN PRINT s.r.o., 2020. - 476 с.

The publication is assigned with a DOI number:

https://doi.org/10.46489/OMGT

ISBN 978-80-907863-1-8

Пропоноване видання є спробою відтворити життя і творчість одного з визначних майстрів українського слова кінця ХІХ - початку ХХ століття Осипа Степановича Маковея (1867 - 1925) - поета, прозаїка, літературного критика, перекладача, публіциста, педагога, громадського діяча.

У книжці подається докладна біографія письменника та бібліографія. Видання охоплює численні позиції щодо рецепції малих епічних форм та поетичних творів у художній спадщині митця, а також розглядаються маловідомі й зовсім невідомі сучасному читачеві матеріали, взяті з архівів, які дають змогу по-новому оцінити життя й творчість Осипа Маковея.

Для студентів та викладачів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, вчителів, для тих, хто цікавиться духовним багатством українського народу.

DOWNLOAD  

0,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy