СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРАЇН

МатеріалиХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 02-03 травня 2024 р.). – Prague: Oktan Print, 2024. – 268 с. – Електронне видання у PDF форматі

У збірнику представлено тезинаукових докладів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та юридичні проблеми розвитку країн». Під час конференції було розглянуто широкий спектр проблем, пов'язаних з ефективним управлінням економічними системами, впровадженням нових бізнес-стратегій та стабілізацією економіки в сучасних умовах. Особлива увага була приділена теоретичним та практичним аспектам розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення для прийняття соціальних і екологічних рішень. Також були проаналізовані інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Матеріал супроводжується необхідними статистичними аналітичними даними, ілюстраціями. Даний збірник доповідей має науково-практичне значення й розраховано на магістрів, аспірантів економічних, технічних спеціальностей, викладачів, наукових працівників та менеджерів, які займаються дослідженнями проблем розвитку статистики, обліку, оподатування та аудиту в Україні та світі

.

e-book ISBN 978-80-88618-55-3 (CZ)

e-book ISBN 978-617-8045-96-8 (UA)

The publication is assigned with a DOI number: 10.46489/SETYPRK-24-09

The paper version of the publication is the original version. The publication

is available in electronic version on the website:

https://www.oktanprint.cz/p/sotsialno-ekonomichni-ta-jurydychni-problemy-rozvytku-krajin

DOWNLOAD

0,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy