Війна в історичній та індивідуальній пам’яті (ВІП 2023) : VI Всеукраїнська науково-практична конференція


Війна в історичній та індивідуальній пам'яті (ВІП 2023) : VI Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2023 р.) : тези доповідей. – Кривий Ріг : Державний університет економіки і технологій, 2023. – 311 с.

Збірник підготовлено за загальною редакцією Шайкан В.О., в.о. зав. кафедри соціально-гуманітарних наук, доктор історичних наук, професор

Технічний редактор: Пурій Г.В., в.о. зав. кафедри публічного управління та адміністрування, к.е.н., доцент

The publication is assigned with a DOI number:

https://doi.org/10.46489/VVITIP-23-27

The paper version of the publication is the original version. The publication is available in electronic version on the website:

https://www.oktanprint.cz/p/vijna-v-isorycnij-ta-indyvidualnij-pamjati-6

ISBN 978-80-88618-08-9

e-book ISBN 978-80-88618-09-6


DOWNLOAD

0,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy